Inscripció

Full de matrícula curs
Dades de l'alumne
En cas de ser menor d'edat
Domiciliació bancària (Dades del titular del compte)
Infantil: 65€
Junior 1: 90€
C1 i C2: 125€
Altres nivells: 105€