Preparació d'examens oficials

Curs per aprofundir el llenguatge tècnic utilitzat a
entorns laborals. Per guanyar seguretat treballant
en un entorn angloparlant enfocat als negocis